Home / Tusheti, Georgia: case torri, montagne, gole e colline erbose / Shenakho, Tusheti, Georgia. Autore e Copyright Marco Ramerini

Shenakho, Tusheti, Georgia. Autore e Copyright Marco Ramerini

Shenakho, Tusheti, Georgia. Autore e Copyright Marco Ramerini

Shenakho, Tusheti, Georgia. Autore e Copyright Marco Ramerini