Home / La Moschea del Venerdì di Isfahan (Moschea Jāmeh) / Interno, Moschea del Venerdì (Moschea Jāmeh), Isfahan, Iran. Autore e Copyright Marco Ramerini

Interno, Moschea del Venerdì (Moschea Jāmeh), Isfahan, Iran. Autore e Copyright Marco Ramerini

Interno, Moschea del Venerdì (Moschea Jāmeh), Isfahan, Iran. Autore e Copyright Marco Ramerini

Interno, Moschea del Venerdì (Moschea Jāmeh), Isfahan, Iran. Autore e Copyright Marco Ramerini